• Bapak & Ibu Guru SDIT AL-FATHIMIYYAH
  • Sholat Berjamaah

    Shalat Dhuhur Berjamaah

  • Foto Halaman Sekolah

    Halaman Sekolah SDIT Al Fathimiyyah

  • Bapak dan Ibu Pengajar

    Bapak dan Ibu PengajarĀ SDIT Al Fathimiyyah Surabaya